POIR 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej

POIR 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej

Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:

 • Dofinansowanie przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem i realizacją ochrony praw własności przemysłowej.

Beneficjenci:

mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Termin:

16 maj 2017 – 28 grudzień 2017

Konkurs podzielony jest na etapy:

 • I etap -  16 maj 201- 30 czerwiec 2017
 • II etap - 1 lipiec  2017- 31 sierpień 2017
 • III etap - 1 wrzesień - 31 październik 2017
 • IV etap – 1 listopad 2017-  28 grudzień 2017

Środki przeznaczone na dofinansowanie:

 • zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 4 440 000,00 zł
 • ​zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 45 560 000,00 zł.

Wartość kosztów kwalifikowalnych:

 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 10 tys. PLN.
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: 1 mln PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania:

Do 50%.

Koszty kwalifikowane:

W zakresie uzyskania ochrony własności przemysłowej:

 • uzyskanie i walidacja patentów oraz praw ochronnych na wzory użytkowe,
 • usługi doradcze (innowacje i przygotowanie do procesu komercjalizacji),
 • pokrycie kosztów uzyskania wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego.

W zakresie realizacji ochrony własności przemysłowej:

 • koszty obrony patentów i praw ochronnych na wzory użytkowe, czyli: opłaty związane z postępowaniem w instancji, opłaty urzędowe oraz koszty tłumaczeń.

Fiszka: POIR 2.3.4

Źródło: Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 30 listopada 2016.

Harmonogram naborów na rok 2017 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, wersja III, 2017.

Regulamin konkursu POIR 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej, 11 kwietnia 2017.