POIR 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

POIR 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:

 • projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach promocyjnych, realizowanych w ramach branżowych programów promocji w celu promowania marek produktowych, które mają szansę stać się rozpoznawalnymi markami na rynkach zagranicznych oraz promujących Marki Polskiej Gospodarki.
 • projekt musi realizować branżowy program promocji lub program promocji na rynkach perspektywicznych

Projekty muszą dotyczyć co najmniej obligatoryjnych rodzajów działań promocyjnych określonych w danym programie promocji oraz co najmniej minimalnej liczby tych działań wskazanej w danym programie promocji.

Branżowe programy promocji kwalifikujące się do uzyskania dofinansowania: 

 • Biotechnologia i Farmaceutyka, fiszka archiwalna
 • Budowa i wykańczanie budowli, fiszka archiwalna
 • Części samochodowe i lotnicze, fiszka archiwalna
 • IT/ ICT, fiszka archiwalna
 • Jachty i łodzie, fiszka archiwalna
 • Kosmetyki, fiszka archiwalna
 • Maszyny i urządzenia, fiszka archiwalna
 • Meble, fiszka archiwalna
 • Moda Polska, fiszka archiwalna
 • Polskie specjalności żywnościowe, fiszka archiwalna 
 • Sektor usług prozdrowotnych, fiszka archiwalna
 • Sprzęt medycznych, fiszka archiwalna

Programy promocji na rynkach perspektywicznych kwalifikujące się do uzyskania dofinansowania: 

 • Algieria
 • Indie
 • Iran
 • Meksyk
 • Wietnam 

Dofinansowanie stanowi:

 • pomoc de minimis,
 • pomoc na udział MŚP w targach.

Beneficjenci:

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Termin naboru wniosków: 

 • Konkurs zakończony. Kolejny nabór planowany jest w terminie 4 kwietnia 2018 - 8 maja 2018.

Środki przeznaczone na dofinansowanie:

 • 200 mln PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

 • 500 tys. PLN - w przypadku wyboru przez wnioskodawcę jednego programu promocji o charakterze ogólnym;
 • 1 mln PLN -  w przypadku wyboru przez wnioskodawcę co najmniej dwóch programów promocji o charakterze ogólnym lub wyboru branżowego programu promocji lub wyboru przez branżowego programu promocji i co najmniej jednego programu promocji o charakterze ogólnym;  

Maksymalna intensywnośc pomocy:

50% jeśli wnioskodawca jako formę dofinansowania wybierze:

 • pomoc publiczną na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska,
 • pomoc publiczną i pomoc de minimis;

Jeśli wnioskodawca jako formę dofinansowania wybierze wyłącznie pomoc de minimis, to maksymalna intensywność wsparcia wyniesie:

 • 60% dla średniego przedsiębiorcy,
 • 75% dla małego,
 • 80% dla mikroprzedsiębiorstw z województwa mazowieckiego,
 • 85% dla pozostałych mikroprzedsiębiorstw.

Fiszka archiwalna: POIR 3.3.3 Go to Brand 

Źródło: Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 30 listopada 2016.

Harmonogram naborów na rok 2016 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwójwersja nr I z 30 listopada 2016.

Regulamin konkursu POIR 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, 10 stycznia 2017.