Aktualne nabory dla przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Aktualne nabory dla przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój:

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, termin naboru dla MŚP: 1 marca 2018 r - 30 maja 2018 r. fiszka

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, termin naboru dla dużych przedsiębiorstw: 1 marca 2018 r - 29 czerwca 2018 r. fiszka

Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, termin naboru: 28 maja 2018 - 6 lipca 2018, fiszka  

Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R IUSER, termin naboru:  19 marca 2018  - 21 maja 2018, fiszka  

Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R INNOship, termin naboru: 30 kwietnia - 29 czerwca 2018, fiszka 

Działanie 3.2.1 Badania na rynektyp I i II, termin naboru: 20 marca 2018 - 05 grudnia 2018, fiszka typ I i fiszka typ II  

Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, termin naboru: 15 lutego 2018 r -  24 maja 2018 r., fiszka 

Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej termin naboru: 6 marca 2018 r. - 29 listopada 2018 r. 

Planowane nabory dla przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój:

Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R Innowacyjny recykling termin naboru: 24 września 2018 r. - 20 listopada 2018 r.

Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R InnoNeuroPharm termin naboru: 3 sierpnia 2018 r. - 2 października 2018 r. 

Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R INNOMOTO termin naboru:  11 maja 2018 r. -  10 lipca 2018 r. fiszka 

Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne, termin naboru: 16 maja 2018 r - 16 lipca 2018 r.

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami firmy A1 Europe!