Aktualne nabory dla przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Aktualne nabory dla przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój:

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, termin naboru: 1 marzec – 30 czerwca 2017, fiszka

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa "Małe projekty", termin naboru: 1 czerwca – 31 sierpnia 2017fiszka

Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R GameINN, termin naboru: 5 maj - 6 lipiec 2017, fiszka

Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw", termin naboru: 8 maj - 7 lipca 2017, fiszka

Działanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, termin naboru: 8 czerwiec - 8 luty 2018, fiszka 

Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej, Inteligentny Rozwój, termin naboru: 16 maj – 28 grudzień 2017, fiszka

Planowane nabory dla przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój:

Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R PBSE, termin naboru: 2 październik - 1 grudnia 2017

Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R INNOSBZ, termin naboru: 16 październik - 18 grudnia 2017

Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R INNOSTAL, termin naboru: 9 październik - 8 grudnia 2018

Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R IUSER, termin naboru: IV kwartał 2017

Działanie 3.2.1 Badania na rynek, termin naboru: 5 wrzesień 2017 - 28 luty 2018 

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami firmy A1 Europe!