POIR 1.2 Sektorowe programy B+R

POIR 1.2 Sektorowe programy B+R

 

GameINN - sektor produkcji gier wideo 

Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:

 • badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe,
 • eksperymentalne prace rozwojowe.

Beneficjent jest zobowiązany do wdrożenia wyników projektu, poprzez:

 • wprowadzenie wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy, 
 • udzielenie licencji na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę,
 • sprzedaż praw do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy.

Beneficjenci: 

 • przedsiębiorstwa,
 • konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców).

Bloki tematyczne konkursu:

 • projektowanie i wzornictwo w zakresie gier wideo,
 • platformy, silniki oraz techniki przetwarzania,
 • zastosowania Sztucznej Inteligencji,
 • nowe narzędzia i mechanizmy interakcji,
 • cyfrowa dystrybucja i wieloosobowe rozgrywki online,
 • narzędzia i wiedza wspierające proces wytwórczy gier,
 • rozszerzenie zastosowań technologii i narzędzi na inne dziedziny.

Termin:

5 maj 2017 – 6 lipiec 2017

Środki przeznaczone na dofinansowanie:

 • 120 mln PLN.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych:

 • 400 tys. PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych:

 • 20 mln PLN.

Fiszka: POIR 1.2 GammeINN.

PBSE, IUSER - sektor elektroenergetyczny, teleinformatyczny 

Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:

Projekty związane z przemysłem elektroenergetycznym, inteligentnymi urządzeniami i systemami do generacji energii.

Beneficjenci:

PBSE:

 • przedsiębiorstwa i konsorcja przedsiębiorstw z sektora elektroenergetycznego

IUSER:

 • przedsiębiorstwa i konsorcja przedsiębiorstw z sektora teleinformatycznego (ICT)

Termin:

 • PBSE: nabór zakończony. Kolejny konkurs planowany: 2 październik 2017 - 1 grudnia 2017
 • IUSER: nabór zakończony. Kolejny konkurs planowany: IV kwartał 2017 

Środki przeznaczone na dofinansowanie:

 • PBSE: 150 mln PLN.
 • IUSER: 125 mln PLN.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych:

 • 2 mln PLN (PBSE i IUSER)

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych:

 • 30 mln PLN (IUSER)
 • 50 mln PLN (PBSE)

Maksymalny poziom dofinansowania:

Badania przemysłowe: 70% dla mikro- i małych przedsiębiorstw, 60% dla średnich przedsiębiorstw i 50% dla dużych (jeśli uwzględnimy premię, to poziom dofinansowania zwiększa się maksymalnie o 15%).

Prace rozwojowe: 45% dla mikro- i małych przedsiębiorstw, 35% dla średnich przedsiębiorstw i 25% dla dużych przedsiębiorstw (jeśli uwzględnimy premię, to poziom dofinansowania zwiększa się maksymalnie o 15%).


Fiszka archiwalna IUSER. Nowa fiszka pojawi się zaraz po ogłoszeniu kolejnego konkursu w IV kwartale 2017.

Fiszka archiwalna: PBSE. Nowa fiszka pojawi się zaraz po ogłoszeniu kolejnego konkursu w sierpniu 2017. 

INNOSBZ - sektor systemów bezzałogowych

Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:

 • innowacyjne projekty w sektorze systemów bezzałogowych.

Beneficjenci:

 • przedsiębiorstwa,
 • konsorcja przedsiębiorstw.

Termin:

Konkurs zakończony. Planowany nabór: 16 październik 2017 - 18 grudnia 2017. 

Środki przeznaczone na dofinansowanie:

 • 50 mln PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania:

Badania przemysłowe: 70% dla mikro- i małych przedsiębiorstw, 60% dla średnich przedsiębiorstw i 50% dla dużych (jeśli uwzględnimy premię, to poziom dofinansowania zwiększa się maksymalnie o 15%).

Prace rozwojowe: 45% dla mikro- i małych przedsiębiorstw, 35% dla średnich przedsiębiorstw i 25% dla dużych przedsiębiorstw (jeśli uwzględnimy premię, to poziom dofinansowania zwiększa się maksymalnie o 15%).

INNOSTAL - sektor stalowy 

Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:

Projekty związane z przemysłem stalowym.

Beneficjenci:

 • przedsiębiorstwa,
 • konsorcja przedsiębiorstw.

Termin:

Konkurs zakończony. Planowany nabór: 9 październik 2017 - 8 grudnia 2017

Środki przeznaczone na dofinansowanie:

95 mln PLN.

Fiszka: INNOSTAL archiwalna Nowa fiszka pojawi się zaraz po ogłoszeniu kolejnego naboru w sierpniu 2017.

INNOCHEM - branża chemiczna 

Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie: 

 • badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe,
 • eksperymentalne prace rozwojowe

Beneficjent jest zobowiązany do wdrożenia wyników projektu, poprzez:

 • wprowadzenie wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy, 
 • udzielenie licencji na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę,
 • sprzedaż praw do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy.

Zakres tematyczny konkursu:

 • pozyskiwanie surowca: uzdatnianie surowca, pozyskiwanie alternatywnych surowców;
 • wytwarzanie produktów podstawowych: rafinacja ropy naftowej i jej produkty, dodatki do paliw i olejów mineralnych, bazowe produkty chemiczne, nawozy, wielkotonażowe tworzywa polimerowe; 
 • wytwarzanie produktów specjalistycznych: produkty i tworzywa specjalistyczne, tworzywa konstrukcyjne, środki ochrony roślin i produkty biobójcze;
 • nowe technologie: opracowanie i zastosowanie materiałów wysokoprzetworzonych i nanotechnologii, zielona chemia, technologie hybrydowych i kompozytowych, chemiczne aspekty wytwarzania i magazynowania energii;
 • optymalizacja prowadzonych procesów,
 • niskoemisyjne technologie wytwórcze.

Beneficjenci:

 • przedsiębiorstwa,
 • konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców).

Termin:

Konkurs zakończony. 

Środki przeznaczone na dofinansowanie:

 • 180 mln PLN.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych:

 • 1 mln PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych:

 • 20 mln PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania:

Badania przemysłowe:

 • 70% dla mikro- i małych przedsiębiorstw,
 • 60% dla średnich przedsiębiorstw
 • 50% dla dużych

Prace rozwojowe:

 • 45% dla mikro- i małych przedsiębiorstw,
 • 35% dla średnich przedsiębiorstw
 • 25% dla dużych przedsiębiorstw

Jeśli uwzględnimy premię, to poziom dofinansowania zwiększa się maksymalnie o 15%.

Przykładowe koszty kwalifikowane: 

 • wynagrodzenia,
 • podwykonawstwo,
 • aparatura naukowo-badawcza,
 • budynki i grunty (łączna kwota wydatków na budynki i grunty kwalifikowanych w projekcie nie może przekroczyć 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu),
 • koszty pośrednie (np. wynajem lub utrzymanie budynku, koszty administracyjne).

Koszty pośrednie mogą stanowić maksymalnie 17 % kosztów wynagrodzeń i pozostałych kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa.

Czy są ograniczenia?

 • Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania.
 • Okres realizacji projektu nie może przekraczać 3 lat.
 • Realizacja projektu nie może wykroczyć poza końcową datę realizacji PO IR tj. poza dzień 31 grudnia 2023 r. 

Fiszka archiwalana: POIR 1.2 INNOCHEM 

              

INNOWACYJNY RECYKLING - sektor recyclingu surowców mineralnych i drewna

Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:

 • badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe,
 • eksperymentalne prace rozwojowe

Beneficjent jest zobowiązany do wdrożenia wyników projektu, poprzez:

 • wprowadzenie wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy, 
 • udzielenie licencji na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę,
 • sprzedaż praw do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy.

Zakres tematyczny konkursu:

 • recykling materiałów budowlanych,ceramiki, szkła,
 • recykling odpadów drewna,
 • recykling odpadów węgla kamiennego.

Termin:

Konkurs zakończony.

Beneficjenci:

 • przedsiębiorstwa,
 • konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców).

Środki przeznaczone na dofinansowanie:

 • 90 mln PLN

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych:

 • 0,8 mln PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych:

 • 18 mln PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania:

Badania przemysłowe:

 • 70% dla mikro- i małych przedsiębiorstw,
 • 60% dla średnich przedsiębiorstw
 • 50% dla dużych

Prace rozwojowe:

 • 45% dla mikro- i małych przedsiębiorstw,
 • 35% dla średnich przedsiębiorstw
 • 25% dla dużych przedsiębiorstw

Jeśli uwzględnimy premię, to poziom dofinansowania zwiększa się maksymalnie o 15%.

Przykładowe koszty kwalifikowane: 

 • wynagrodzenia,
 • podwykonawstwo,
 • aparatura naukowo-badawcza,
 • budynki i grunty (łączna kwota wydatków na budynki i grunty kwalifikowanych w projekcie nie może przekroczyć 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu),
 • koszty pośrednie (np. wynajem lub utrzymanie budynku, koszty administracyjne).

Koszty pośrednie mogą stanowić maksymalnie 17 % kosztów wynagrodzeń i pozostałych kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa.

Czy są ograniczenia?

 • Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania.
 • Okres realizacji projektu nie może przekraczać 3 lat.
 • Realizacja projektu nie może wykroczyć poza końcową datę realizacji PO IR tj. poza dzień 31 grudnia 2023 r. 

InnoNeuroPharm - sektor farmaceutyczny oraz neuromedycyny

Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie: 

 • badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe,
 • eksperymentalne prace rozwojowe

Beneficjent jest zobowiązany do wdrożenia wyników projektu, poprzez:

 • wprowadzenie wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy, 
 • udzielenie licencji na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę,
 • sprzedaż praw do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy. 

Zakres tematyczny konkursu:

 • innowacyjne produkty lecznicze
 • innowacyjne technologie wytwarzania produktów leczniczych,
 • innowacyjne metody diagnostyczne i nowe biomarkery o praktycznych zastosowaniach diagnostyczno-predykcyjnych w zakresie neuromedycyny,
 • innowacyjne metody rehabilitacji chorych w neuromedycynie
 • rozwój narzędzi wspierających badania nad produktami leczniczymi. 

Beneficjenci:

 • przedsiębiorstwa,
 • konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców).

Termin:

Konkurs zakończony. 

Środki przeznaczone na dofinansowanie:

 • 190 mln PLN.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych:

 • 1 mln PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych:

 • 40 mln PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania:

Badania przemysłowe:

 • 70% dla mikro- i małych przedsiębiorstw,
 • 60% dla średnich przedsiębiorstw
 • 50% dla dużych

Prace rozwojowe:

 • 45% dla mikro- i małych przedsiębiorstw,
 • 35% dla średnich przedsiębiorstw
 • 25% dla dużych przedsiębiorstw

Jeśli uwzględnimy premię, to poziom dofinansowania zwiększa się maksymalnie o 15%.

Przykładowe koszty kwalifikowane: 

 • wynagrodzenia,
 • podwykonawstwo,
 • aparatura naukowo-badawcza,
 • budynki i grunty (łączna kwota wydatków na budynki i grunty kwalifikowanych w projekcie nie może przekroczyć 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu),
 • koszty pośrednie (np. wynajem lub utrzymanie budynku, koszty administracyjne).

Koszty pośrednie mogą stanowić maksymalnie 17 % kosztów wynagrodzeń i pozostałych kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa.

Czy są ograniczenia?

 • Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania.
 • Okres realizacji projektu nie może przekraczać 5 lat.
 • Realizacja projektu nie może wykroczyć poza końcową datę realizacji PO IR tj. poza dzień 31 grudnia 2023 r. 

Fiszka archiwalna: POIR 1.2 InnoNeuroPharm 

WoodINN - sektor leśno-drzewny i meblarski oraz przemysłów współpracujących

Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:

 • badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe,
 • eksperymentalne prace rozwojowe

Beneficjent jest zobowiązany do wdrożenia wyników projektu, poprzez:

 • wprowadzenie wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy, 
 • udzielenie licencji na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę,
 • sprzedaż praw do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy

Beneficjenci: 

 • przedsiębiorstwa,
 • konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców).

Bloki tematyczne konkursu:

 • nowoczesne surowce i materiały dla sektora leśno-drzewnego i meblarskiego,
 • innowacyjne produkty sektora leśno-drzewnego i meblarskiego o unikatowych i zaprojektowanych funkcjach i właściwościach użytkowych
 • innowacyjne technologie produkcyjne i procesy wytwórcze w sektorze leśno-drzewnym i meblarskim

Termin:

Konkurs zakończony.

Środki przeznaczone na dofinansowanie:

 • 120 mln PLN.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych:

 • 1,5 mln PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych:

 • 12 mln PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania:

Badania przemysłowe:

 • 70% dla mikro- i małych przedsiębiorstw,
 • 60% dla średnich przedsiębiorstw
 • 50% dla dużych

Prace rozwojowe:

 • 45% dla mikro- i małych przedsiębiorstw,
 • 35% dla średnich przedsiębiorstw
 • 25% dla dużych przedsiębiorstw

Jeśli uwzględnimy premię, to poziom dofinansowania zwiększa się maksymalnie o 15%.

Przykładowe koszty kwalifikowane: 

 • wynagrodzenia,
 • podwykonawstwo,
 • aparatura naukowo-badawcza,
 • budynki i grunty (łączna kwota wydatków na budynki i grunty kwalifikowanych w projekcie nie może przekroczyć 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu),
 • koszty pośrednie (np. wynajem lub utrzymanie budynku, koszty administracyjne).

Koszty pośrednie mogą stanowić maksymalnie 17 % kosztów wynagrodzeń i pozostałych kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa.

Czy są ograniczenia?

 • Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania.
 • Okres realizacji projektu nie może przekraczać 3 lat.
 • Realizacja projektu nie może wykroczyć poza końcową datę realizacji PO IR tj. poza dzień 31 grudnia 2023 r. 

Fiszka archiwlana: POIR 1.2 WoodINN

INNOTABOR

Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:

Projekty związane z przewozem pasażerskim.

Beneficjenci:

 • przedsiębiorstwa,
 • konsorcja przedsiębiorstw.

Termin:

Konkurs zakończony. Nie przewiduje się naboru w 2017 roku.

Środki przeznaczone na dofinansowanie:

196 mln PLN.

Fiszka: INNOTABOR archiwalna

INNOMOTO

Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:

Projekty związane z przemysłem motoryzacyjnym.

Beneficjenci:

 • przedsiębiorstwa,
 • konsorcja przedsiębiorstw.

Termin:

Konkurs zakończony. Nie przewiduje się naboru w 2017 roku.

Środki przeznaczone na dofinansowanie:

250 mln PLN.

Fiszka: INNOMOTO archiwalna  

INNOTEXTILE

Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:

 • innowacyjne projekty w branży włókienniczej,
 • dotacje muszą być wykorzystane na badania i przemysłowe i prace rozwojowe albo na prace rozwojowe (projekt, który nie uwzględni eksperymentalnych prac rozwojowych nie otrzyma dofinansowania).

Beneficjenci:

 • przedsiębiorstwa,
 • konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorstw).

Termin:

Konkurs zakończony. Nie przewiduje się naboru w 2017 roku.

Środki przeznaczone na dofinansowanie:

 • 60 mln PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania:

Badania przemysłowe: 70% dla mikro- i małych przedsiębiorstw, 60% dla średnich przedsiębiorstw i 50% dla dużych (jeśli uwzględnimy premię, to poziom dofinansowania zwiększa się maksymalnie o 15%).

Prace rozwojowe: 45% dla mikro- i małych przedsiębiorstw, 35% dla średnich przedsiębiorstw i 25% dla dużych przedsiębiorstw (jeśli uwzględnimy premię, to poziom dofinansowania zwiększa się maksymalnie o 15%).

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych:

500 tys. PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych:

20 mln PLN.

Przykładowe koszty kwalifikowane:

 • wynagrodzenia,
 • podwykonawstwo,
 • aparatura naukowo-badawcza,
 • budynki i grunty (łączna kwota wydatków na budynki i grunty kwalifikowanych w projekcie nie może przekroczyć 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu),
 • koszty pośrednie (np. wynajem lub utrzymanie budynku, koszty administracyjne).

Źródło: Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2017

Harmonogram naborów na rok 2017 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, wersja 8 czerwiec 2017.

Regulamin konkursu 1.2 InnoNeuroPharm, styczeń 2017.

Regulamin konkursu 1.2 INNOCHEM, styczeń 2017

Regulamin konkursu 1.2 INNOTEXTILE, marzec 2016.

Regulamin konkursu 1.2 INNOSTAL, kwiecień 2016.

Regulamin konkursu 1.2 GameINN, kwiecień 2017.

Regulamin konkursu 1.2 INNOSBZ, maj 2016.

Regulamin konkursu 1.2 INNOTABOR, lipiec 2016.

Regulamin konkursu 1.2 INNOMOTO, wrzesień 2016

Regulamin konkursu 1.2 IUSER, wrzesień 2016

Regulamin konkursu 1.2 PBSE, wrzesień 2016