POIR 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

POIR 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:

 • realizacja projektów obejmujących zakup od wykonawcy (jednostki naukowej) usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.
 • Projekt może dodatkowo obejmować zakup od wykonawcy (jednostki naukowej)  usługi dotyczącej innowacji nie technologicznej (innowacji organizacyjnej i/lub marketingowej), jeśli usługa ta dotyczy opracowania dla MŚP nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Beneficjenci:

mikro-, małe i średnie firmy.

Termin:

8 czerwca 2017 – 8 lutego 2018.

Konkurs podzielony na etapy:

 • I etap – od 8 czerwca do 8 sierpnia 2017 roku;
 • II etap – od 9 sierpnia do 9 października 2017 roku;
 • II etap – od 10 października do 10 grudnia 2017 roku;
 • IV etap – od 11 grudnia 2017 r. do 8 lutego 2018 roku;

Środki przeznaczone na dofinansowanie:

65 mln PLN w podziale na:

 • projekty w województwie mazowieckim: 6 323 256 PLN
 • projekty w w pozostałych regionach: 58 676 744 PLN

Wartość kosztów kwalifikowalnych:

 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 60 tys. PLN.
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: 400 tys. PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania:

 •  do 85%.

Przykładowe koszty, które mogą być sfinansowane z poddziałania 2.3.2:

 • usługi polegającej na opracowaniu dla MŚP nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego;
 • usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, jeśli usługa ta dotyczy opracowania dla MŚP nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego, o których mowa w pkt powyżej, (koszt usługi nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu)
 • materiałów, pod warunkiem, że są niezbędne do realizacji usługi, o której mowa  w pkt pierwszym, (koszt materiałów nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu)

Zapraszamy do pobrania fiszki: 2.3.2 BONNY NA INNOWACJE

Źródło: Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, listopad 2016.

Harmonogram naborów na rok 2016 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój2017.

Regulamin konkursu poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, maj 2017.